Drafbaan Stadspark Groningen

De gemeente Groningen windt er geen doekjes om: ‘De Drafbaan in het Stadspark heeft alles in zich om uit te groeien tot een evenemententerrein van nationale allure’, zo valt te lezen op de website van de gemeente. Het college van burgemeester en wethouders wil daarom de komende jaren investeren in de ontwikkeling van het terrein, en het daarbij meteen tot de groenste evenementenlocatie van Nederland maken. Dit meldt de gemeente Groningen.

“Het is een kans om onze positie als stad op het gebied van cultuur en evenementen verder te versterken”, zo stelt wethouder Glimina Chakor. Het betekent wel dat de drafsport uit Groningen zal verdwijnen; het huurcontract met de Koninklijke Harddraverij & Renvereniging Groningen (KHRV) zal met ingang van 1 januari 2021 niet meer worden verlengd. “We zijn ons bewust van de lange traditie die de drafsport op de Drafbaan heeft en de verwevenheid daarvan met de historie van onze stad”, aldus wethouder Inge Jongman. “Maar tegelijkertijd moeten we ook constateren dat de publieke belangstelling voor de drafsport beperkt is. De drafsport is niet langer verenigbaar met de ambities van dit college.”
 

Groenste evenementenlocatie

 
De ambities van het college liggen onder andere bij het ontwikkelen van de Drafbaan tot de groenste evenementenlocatie van Nederland. Bijvoorbeeld door te investeren in betere stroom- en watervoorzieningen voor het aan -en afvoeren van water voor toiletten en spoelgelegenheden voor plastic bekers en om het gebruik van dieselgeneratoren te beperken. “Een eendaags festival op de Drafbaan verbruikt in totaal zo’n 40 duizend liter diesel”, benadrukt Chakor. “Met de juiste aanpassingen kan dit zeker met driekwart worden verminderd. Daarmee dragen we bij aan de reductie van CO2 en stikstof.”
 

Aanpak

 
Naast de aanpak van de infrastructuur (water, stroom, internet) wil het college investeren in de egalisatie van het veld, de aanleg van drainage, een betere in- en uitstroom van bezoekers en het verbeteren van de bereikbaarheid van de Drafbaan voor hulpdiensten. In september bespreekt de raad de voorstellen van het college.
 
Door: Nationale Recreatiegids