Logo_104e_vierdaagse__logo_

De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse heeft het inschrijfgeld voor komende editie verhoogt van 84 naar 100 euro, een toename van ruim 19 procent. Volgens de organisatie is dat nodig om ervoor te zorgen dat de stichting die de Vierdaagse organiseert een financieel gezonde organisatie blijft en zo de toekomst van de Vierdaagse te kunnen waarborgen. Dit meldt Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen.

De laatste forse verhoging in 2018 heeft onvoldoende effect gehad om in lijn te blijven met de jaarlijkse stijgingen in kosten, zo laat Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, de organisatie achter de Nijmeegse Vierdaagse, weten in het persbericht. Daarin wordt gesteld dat de kostenstijging aan de ene kant wordt veroorzaakt door inflatie, een steeds verder terugtrekkende overheid en nieuwe regelgeving waar de organisatie aan moet voldoen. Aan de andere kant zijn ook de eisen die de organisatie stelt aan de voorzieningen en het serviceniveau van de Vierdaagse in de afgelopen jaren hoger geworden. Het opbouwen van de door de organisatie gewenste buffer om continuïteit te kunnen waarborgen is hierdoor niet geslaagd.
 

Stijging inschrijfgeld onontkoombaar

 
De afgelopen jaren is het inschrijfgeld niet in lijn met de kostenstijgingen omhoog gegaan omdat de Vierdaagse de wandelaar voor een te hoge stijging van het inschrijfgeld wilde behoeden. Deze voorzichtigheid heeft er toe geleid dat is ingeteerd op de reserves. De stichting stelt dat ze geen winst hoeft te maken, maar wel voldoende financiële buffer nodig heeft om bijvoorbeeld een tegenvallende editie qua aantal inschrijvingen of een eventuele afgelasting op te kunnen vangen. Weersextremen komen steeds vaker voor en de kans op afgelasting neemt daardoor toe. Een reëel scenario waar de organisatie op voorbereid wil zijn.
 

Inschrijfperiode en loting

 
Er is één inschrijfperiode die dit jaar begint op maandag 3 februari 10.00 uur en eindigt op vrijdag 27 maart 17.00 uur. Net zoals in voorgaande jaren vindt een eventuele loting alleen plaats onder individueel ingeschreven deelnemers die niet eerder een Vierdaagse-medaille behaalden. Naast alle ingeschrevenen voor beloning 2 of hoger worden er drie groepen van loting gevrijwaard: degenen die in 2005-2008 geboren zijn, degenen die voor de 102e én de 103e Vierdaagse zijn uitgeloot, en degenen die inschrijven via het voorbereidingsprogramma Via Vierdaagse.
 

Inschrijfprocedure versimpeld

 
De inschrijfprocedure is dit jaar versimpeld, wat onder meer met zich meebrengt dat de uitslag van de loting definitief is en het voor de deelnemers na de loting direct duidelijk is of ze wel of niet kunnen deelnemen. Na de loting geannuleerde startbewijzen worden niet opnieuw uitgegeven en er is geen sprake van een wachtlijst. Meer informatie over de inschrijfprocedure en de daaraan verbonden voorwaarden is terug te vinden via de website van de Nijmeegse Vierdaagse.
 
Door: Nationale Recreatiegids