Normal_kermis_amsterdam

Amsterdam gaat dit jaar twee nieuwe maatregelen invoeren om evenementen in Amsterdam te verduurzamen. Het gaat hierbij om het verplicht stellen van herbruikbare plastic bekers, en het aanleggen van stroompunten, om zo het gebruik van dieselgeneratoren terug te dringen. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

In totaal gaat de gemeente Amsterdam in 2019 vijftig vaste stroompunten aanleggen op veertien evenementenlocaties in de stad. Evenementen moeten daar stroom – en in de meeste gevallen ook leidingwater – afnemen. In Amsterdam zijn honderden evenementen per jaar. De gemeente wil dat evenementenorganisatoren meer rekening houden met de stad en de bewoners en de schade voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.
 

Stroompunten en statiegeld

 
Wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck: "Met het aanleggen van vaste stroom- en waterpunten zijn de draaiende dieselgeneratoren en alle vrachtbewegingen voor het plaatsen van de generatoren en water op deze locaties verleden tijd" Onderdeel van de invoering van herbruikbare bekers (zogeheten hard cups) is een statiegeldsysteem. "Door het instellen van zo'n systeem voorkomen we een heleboel plastic dat anders niet zou worden gerecycled. Daarnaast reageren bezoekers er positief op als het evenemententerrein niet langer vol ligt met plastic bekers", aldus Van Doorninck. 
 

Minder overlast en schade

 
Afgelopen jaren zijn al verschillende maatregelen genomen om overlast en schade door evenementen tegen te gaan. Begin 2018 is nieuw beleid vastgesteld waarmee het aantal evenementen en de geluidshinder die ze veroorzaken wordt begrensd. Ook is in 2018 de richtlijn duurzame evenementen in werking getreden. Daarin zijn criteria vastgelegd op het gebied van duurzaamheid. Die richtlijn wordt vertaald in voorwaarden die worden opgenomen in de evenementenvergunning. Het gaat dan om bijvoorbeeld het opstellen van een stroomplan gericht op het gebruik van zo min mogelijk stroom, het verstrekken van gratis water, het afvoeren van urine, het scheiden van afval en het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer door bezoekers.
 
Door: redactie Nationale Recreatiegids