Logo_provincie_zuid-holland

Op 14 maart 2017 heeft directeur van het Openluchtmuseum, Willem Bijleveld een bezoek gebracht aan het college van Gedeputeerde Staten. Tijdens een informele lunch met GS: Gedeputeerde Staten is gesproken over de gezamenlijke ambitie; het beleefbaar maken van de geschiedenis.

 

Op dit moment wordt het Openluchtmuseum klaargestoomd voor de toekomst waarin rekening wordt gehouden met de behoefte van de doelgroep, de betekenis van het museum voor de klant en wat betekent dit voor de presentatie van de producten. Het Openluchtmuseum ondergaat een ‘grootse transformatie’ naar ‘museum van de Nederlandse geschiedenis’. In 2017 opent het museum ‘de canon van Nederland’. Met het Rijksmuseum als partner wordt hard gewerkt aan een compleet nieuw museumcomplex in het Openluchtmuseum, waarin bezoekers de gehele Nederlandse geschiedenis kunnen beleven. In 50 ‘vensters’ worden zij, in zeer interactieve presentaties, meegenomen door onze geschiedenis: van hunebed tot heden.

Gedeelde ambitie
De provincie Zuid-Holland kent geen museumbeleid. Wel is er overlap in ambitie, namelijk het beleefbaar maken van de geschiedenis. De provincie doet dat bijvoorbeeld met de Erfgoedlijnen en het vergroten van het publieksbereik in de archeologie.

Door ons cultureel erfgoed te beschermen, beleefbaar te maken en te ontwikkelen, krijgt het een waardevolle toekomst. De provincie wil erfgoed graag doorgeven aan volgende generaties. Want erfgoed maakt de omgeving mooier, het onderstreept een oorspronkelijke identiteit en biedt kansen voor economische spinoff. Dit vraagt om het zichtbaar en toegankelijk maken van het aanwezige erfgoed op een dusdanige wijze dat inwoners van de provincie, liefhebbers, toeristen en alle geïnteresseerden ervan kunnen genieten. Want het erfgoed is van ons allemaal. Recent  is ‘Trijntje’ uit het  archeologisch depot van de provincie,  in Alphen aan den Rijn aan het Openluchtmuseum uitgeleend. ‘Trijntje’ is het skelet van een 50 jarige vrouw, die gevonden is bij de aanleg van de Betuwelijn. Het skelet is 7.500 oud en staat symbool voor de overgang van jagerscultuur naar boerenbestaan.

Collectie
Zuid-Holland is rijk aan erfgoed dat een plek in het Openluchtmuseum verdient. Uitbreiding van de collectie is vanuit dat oogpunt toe te juichen. Erfgoed dat typerend is voor Zuid-Holland zijn naast de bekende molens, boerderijen en de visserij ook de deftige Hollandse grachtengordels en hun landelijke tegenhanger: de landgoederenzone op de binnenduinenrand. Daar woonde de chique bovenlaag van de samenleving. Maar er was uiteraard ook een onderkant van de samenleving, woonachtig in sloppenwijken en werkend in havens en fabrieken. Ook dat laatste is typeert Zuid-Holland en zou in de collectie niet mogen ontbreken.

Samenwerken
De provincie werkt samen met mede-overheden, stichtingen, verenigingen, vrijwilligers, fondsen en ondernemers aan het realiseren van de gezamenlijke ambities voor behoud en de ontwikkeling van het cultureel erfgoed in Zuid-Holland.

Bron: Provincie Zuid-Holland