Museumvereniging: grote toename museumbezoek onder jongeren en jongvolwassenen

De Museumvereniging ziet een spectaculaire toename van het museumbezoek door kinderen en jongvolwassenen. Het herstel na de pandemie komt uit een nieuwe generatie museumbezoekers. Dit meldt de vereniging in een persbericht. 

In de leeftijdscategorie tot 13 jaar is er tot nu toe een verdrievoudiging te zien van het aantal bezoeken met de Museumkaart t.o.v. dezelfde periode in het succesvolle jaar 2019. Deze trend is ook tot zekere hoogte te zien in de leeftijd 26-45 jaar, waarschijnlijk deels de ouders van deze kinderen. Ook in de groep 19-25 jaar ziet de Museumvereniging een ruime verdubbeling van het aantal bezoeken met de Museumkaart. Het totaal aantal bezoeken met de Museumkaart over alle leeftijden gezien, ligt bijna 7 procent hoger vergeleken met dezelfde periode in 2019. Deze cijfers komen voort uit onderzoek dat de Museumvereniging deed in aanloop naar de 9e editie van de Museumweek.

Jongere kaarthouders

Een andere in het oog springende trend is de verschuiving in leeftijd bij de kaarthouders: vooral in de groep van 26-35 jaar is er een enorme groei te zien met maar liefst 37 procent meer kaarthouders op 1 maart 2023 ten opzichte van 1 maart 2019. In de leeftijdscategorie tot 13 jaar is er een toename van 27 procent, op de voet gevolgd door de leeftijdscategorie 19-25 jaar met een groei van 25 procent. Het totale aantal kaarten in omloop (nu ruim 1,4 miljoen) is 2,7 procent hoger dan in maart 2019 en hoger dan ooit.

Door: Nationale Recreatiegids