Vier volkenkundige musea gaan verder onder dezelfde naam

Om hun toekomst veilig te stellen onder dreigende bezuinigingen zijn in 2014 Museum Volkenkunde in Leiden, het Tropenmuseum in Amsterdam en het Afrikamuseum in Berg en Dal met elkaar gefuseerd. Hoewel zij onder dezelfde koepel vielen, behielden ze hun eigen naam. Daar komt nu verandering. De vier musea gaan allen verder onder de naam van Wereldmuseum, met daaraan gekoppeld hun vestigingsplaats. Dit meldt het Leidsch Dagblad. 

De vier musea vielen onder de koepel Nationaal Museum van Wereldculturen, met ieder nog de eigen naam. Vanaf dit najaar moet daar verandering in komen en zullen allen Wereldmuseum gaan heten. Het Tropenmuseum in Amsterdam wordt daarmee bijvoorbeeld het Wereldmuseum Amsterdam. De musea zijn de afgelopen jaren hechter gaan samenwerken bij tentoonstellingen en activiteiten. De keuze om dezelfde naam te gaan voeren komt hier dan ook uit voort. Daarnaast speelt het ook in op trends in andere landen, algemeen directeur Marieke van Bommel. "De korte en krachtige naam past in een ontwikkeling die we ook in de landen om ons heen zien: Weltmuseum Wenen, World Museum Liverpool’’, vertelt ze. 

De naamsverandering moet na de zomer ingaan. De vier musea heten dan respectievelijk Wereldmuseum Leiden, Wereldmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en Wereldmuseum Berg en Dal.

Door:  Nationale Recreatiegids