Voorzichtig herstel bezoekersaantallen musea in Nederland

De Museumvereniging zag in 2022 toenemende bezoekersaantallen met de Museumkaart, wat "hoop biedt voor de komende periode". Tegelijkertijd is de vereniging niet al te optimistisch, "want de sector laat een zeer wisselend beeld zien", aldus Vera Carasso, directeur van de Museumvereniging en stichting Museumkaart.

In 2022 werd met de Museumkaart 7,13 miljoen keer een aangesloten Nederlands museum bezocht. Het aantal bezoeken komt daarmee op bijna 77 procent ten opzichte van 2019, het laatste volledige jaar voor de coronacrisis. Ten opzichte van de coronajaren 2020 en 2021 is er sprake van een groei van respectievelijk 43 en 83 procent.

Veerkracht benadrukken

De Museumvereniging schat op basis van de huidige cijfers dat het totaal aantal museumbezoeken in 2022 tussen 21 en 23,8 miljoen lag. Momenteel zijn er ongeveer 1,4 miljoen mensen met een Museumkaart in Nederland.

"We hebben de afgelopen jaren steeds de veerkracht en creativiteit van de sector benadrukt", zegt Carasso. "Tegelijkertijd zien we dat er ook instellingen zijn die er heel hard aan trekken, maar waarbij de reserves op zijn en die nauwelijks kans zien om nieuw aanbod te ontwikkelen. Nu musea bovendien worden geconfronteerd met stijgende lasten, blijft het van groot belang dat overheden en fondsen achter deze instellingen blijven staan."

Door: ANP