Normal_wallet-2022-11-08-07-15-36-utc__1_

In het derde kwartaal van 2022 bespaarden huishoudens 12,2 miljard euro. Dat is 160 miljoen euro minder dan in het derde kwartaal van 2021. Huishoudens hebben vooral door hogere prijzen meer uitgegeven. De grootste toename van consumptieve bestedingen is te zien bij de horeca, financiële en zakelijke diensten en recreatie en cultuur. Dit meldt CBS.

De besparingen zijn wat er van het beschikbaar inkomen overblijft na aftrek van de consumptie. Het beschikbaar inkomen was 11,2 miljard euro hoger dan in het derde kwartaal van 2021. De consumptieve bestedingen namen met 11,3 miljard euro toe. De besparingen waren nog steeds hoger dan voor de coronacrisis in 2019.

Recreatie

Bij horeca-, recreatie- en cultuurdiensten stegen zowel de prijzen als het volume (de waarde gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen). De toename van de bestedingen aan financiële en zakelijke diensten werd voornamelijk veroorzaakt door prijsstijgingen. De consumptie van duurzame goederen nam toe door de hogere prijzen, terwijl er in volume een daling was. Ook de toename van de bestedingen aan overige goederen kwam door prijsstijgingen. Hieronder valt onder meer de consumptie van energie. Doordat huishoudens in het derde kwartaal relatief weinig gas consumeerden, was het effect van de hogere energieprijzen op de uitgaven beperkt.

Spaartegoed stijgt

Huishoudens kunnen de besparingen gebruiken om bijvoorbeeld geld op de spaarrekening te zetten, effecten te kopen of schulden af te lossen om zo hun financieel vermogen te vergroten. In het derde kwartaal van 2022 hebben huishoudens 1,2 miljard euro op de bank gestort en per saldo meer aandelen verkocht dan gekocht. Huishoudens kunnen besparingen ook gebruiken om hun niet-financieel vermogen te vergroten door te investeren in bezit zoals grond en woningen. In het derde kwartaal van 2022 bedroegen de bruto investeringen in vaste activa 15,9 miljard euro.

Door: Nationale Recreatiegids