Omroep ON! moet elke twee maanden rapporteren aan de NPO

Ongehoord Nederland moet voortaan elke twee maanden aan de NPO rapporteren hoe de omroep de aanbevelingen die de Ombudsman in haar rapport uit juni deed, heeft uitgevoerd. Dat begint met een rapport dat een maand voor de uitzending van het nieuwe seizoen van Ongehoord Nieuws binnen moet zijn. Dat staat in een aantal extra afspraken die met ON! zijn gemaakt, meldt de NPO.

De uitzendingen van het programma, waar afgelopen jaar honderden klachten over binnenkwamen bij de Ombudsman van de NPO, gaan 31 januari weer van start. Omroep ON! moet dus voor 31 december aan de NPO kenbaar maken hoe de omroep de aanbevelingen van de Ombudsman heeft uitgevoerd. De Ombudsman constateerde in haar rapport dat ON! zich schuldig maakt aan het verspreiden van aantoonbaar onjuiste informatie, zonder dit te corrigeren.

Verbeterpunten 

Na het eerste rapport moet ON! elke twee maanden met een tussenrapportage komen. De NPO heeft de omroep verzocht daarin aandacht te schenken aan de verbeterpunten die ON! zelf opstelde. Zo heeft de omroep vastgesteld dat evaluaties van Ongehoord Nieuws tot aanpassingen en verbeteringen moeten leiden, presentatoren training en coaching moeten krijgen en dat er een-op-een functioneringsgesprekken met redacteuren en presentatoren worden gevoerd. Ook heeft ON! op haar website een verbeterrubriek waar feitelijke onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd en heeft de omroep een factchecker in dienst genomen.

Internetfilmpjes 

Een woordvoerder van de NPO laat woensdag weten dat Ongehoord Nederland nog geen rapportage heeft ingeleverd. De nieuwe eisen zijn door de NPO kenbaar gemaakt aan ON! voordat de Ombudsman eind november haar tweede rapport over de omroep publiceerde. Dit rapport schreef zij na honderden klachten van kijkers over een item waarin zonder enige context internetfilmpjes werden getoond van witte mensen die door zwarte mensen in elkaar werden geslagen.

Journalistieke Code 

De Ombudsman constateerde in haar tweede rapport dat ON! nog steeds aantoonbaar onjuiste informatie verspreidt. De Ombudsman kon geen uitspraak doen over de vraag of het item richtlijnen op het gebied van discriminatie heeft overtreden, omdat die niet in de Journalistieke Code staan die alle omroepen moeten ondertekenen. De Ombudsman heeft het College van Omroepen, waar alle ledenomroepen van de NPO in verenigd zijn, gevraagd in de code wel regels op het gebied van discriminatie op te nemen.

De NPO zal op zijn vroegst in de tweede week van januari inhoudelijk reageren op het tweede rapport van de Ombudsman. ON! heeft toestemming gekregen om weer zeventig afleveringen te maken van het programma Ongehoord Nieuws, mits de omroep zich aan de afspraken met de NPO houdt.

Door: ANP