Normal_rss_entry-381200

Het kabinet is verdeeld over een eventuele terugkeer van het coronatoegangsbewijs (ctb). Zorgminister Ernst Kuipers is "niet voornemens" die opnieuw in te voeren. Alleen als een meerderheid van de Tweede Kamer dat wel wil, gaat hij daartoe een apart wetsvoorstel indienen. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken is minder stellig, omdat veel sectoren de pas "in de gereedschapskist" willen houden, zei ze woensdag in het coronadebat met de Tweede Kamer.

Adriaansens (VVD) is zich bewust van de politieke gevoeligheid over de toegangspas, maar zei dat de sectoren "goede argumenten" hebben om die toch achter de hand te houden, als laatste redmiddel om sluiting te voorkomen bij een enorme opleving van het coronavirus. Het openhouden van de samenleving is het uitgangspunt van de langetermijncoronastrategie van het kabinet, benadrukt Adriaansens.

VVD-Kamerlid Harry Bevers zei dat in 14 van de 29 sectorplannen de terugkeer van een ctb is opgenomen. De VVD-fractie wil die toegangspas graag weer terug. Coalitiepartner CDA niet. Volgens CDA-Kamerlid Joba van den Berg is tot nu toe niet aangetoond dat het ctb heeft geleid tot minder coronabesmettingen. Volgens Adriaansens is uit verschillende onderzoeken gebleken dat de pas "wel degelijk effectief" is geweest.

Wettelijke grondslag

Naast het CDA zien ook verschillende oppositiepartijen niets in de terugkeer van het toegangsbewijs, zoals de PVV, SGP, DENK en de BoerBurgerBeweging (BBB).

Overigens is er momenteel geen wettelijke grondslag voor een coronatoegangsbewijs. In de wetswijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg), die recent bij de Tweede Kamer is ingediend, is de invoering van het ctb niet opgenomen. Via de aangepaste Wpg worden straks het nemen van collectieve coronamaatregelen - zoals de verplichting een mondkapje te dragen - wettelijk verankerd. De Tweede Kamer moet het wetsvoorstel nog behandelen. De Raad van State heeft het kabinet onlangs geadviseerd de toegangspas wél in de Wpg op te nemen.

Maatschappelijke weerstand

Onder meer werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en de cultuursector willen die pas kunnen inzetten, om sluiting te voorkomen. Dat hebben zij opgenomen in hun sectorplannen, waarin ze op verzoek van het kabinet aangeven wanneer ze welke maatregelen nemen bij een opleving van corona.

Met het coronatoegangsbewijs mochten mensen tijdens de coronapandemie op bepaalde locaties alleen naar binnen als ze waren getest, gevaccineerd of aantoonbaar waren hersteld van corona. De maatschappelijke weerstand tegen de maatregel was groot. De pas is al een paar maanden geleden afgeschaft.

Door: ANP