Ongehoord Nederland krijgt boete van 93.000 euro na rapport NPO

De raad van bestuur van de NPO heeft besloten om aan Ongehoord Nederland (ON!) een financiële sanctie op te leggen. Het bestuur is van mening dat de omroep door het schenden van de journalistieke code van de NPO "onvoldoende uitvoering heeft gegeven aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel".

De sanctie houdt in dat een bedrag ter hoogte van 2,5 procent van het voor ON! vastgestelde jaarbudget voor het jaar 2022 wordt ingehouden. Het gaat dan om ruim 93.000 euro. Dit bedrag zal overigens niet worden verrekend met het al vastgestelde budget voor 2022, maar met het nog vast te stellen budget voor het jaar 2023.

Het besluit is genomen na een pittig rapport van de ombudsman van de NPO. Deze constateerde dat Ongehoord Nederland structureel nepnieuws verspreidt, te eenzijdige gasten uitnodigt en vrijwel geen kritische vragen stelt. Het is de allereerste keer dat de NPO in een zaak als deze een financiële sanctie oplegt aan een omroep.

Kwaliteitseisen

De raad van bestuur stelt dat Ongehoord Nederland met zijn manier van doen "de integriteit van het gehele bestel raakt. Een belangrijke taak van de NPO is het geven van sturing en het bevorderen van samenwerking met het oog op de uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau". Dit kan alleen als "het media-aanbod voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen".

De NPO gaat er met deze sanctie vanuit dat de omroep van Arnold Karskens direct "maatregelen zal nemen om de journalistieke code van de publieke omroep te respecteren". De NPO had een hogere sanctie kunnen opleggen, tot een korting van 15 procent van het budget. De raad van bestuur heeft naar eigen zeggen bij de vaststelling van de hoogte van de sanctie een aantal elementen meegewogen, zoals het feit dat Ongehoord Nederland een relatief nieuwe omroep is en dat de sanctie redelijkerwijs draagbaar moet zijn voor de omroep in kwestie.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media) liet eerder weten zich "niet te gaan bemoeien" met de zaak-Ongehoord Nederland. De omroep van Karskens kreeg in 2021 van toenmalig mediaminister Arie Slob de aspirant-status, op voorwaarde dat de omroep "dezelfde ideeën over onafhankelijke journalistiek" deelde als andere omroepen binnen de NPO. Het ministerie heeft de omroep echter nooit gemonitord om te kijken of ON zich aan de regels hield.

Door: ANP