Zeventiende-eeuwse kunst in de Haagse straten

Het Mauritshuis heeft een nieuwe tentoonstelling genaamd Mauritshuis Murals in de straten van Den Haag. Hollandse schilderijen uit de zeventiende eeuw zijn op een muur geschilderd door straatartiesten in de wijk Morgenstond. De collectie uit het Mauritshuis diende als bron voor de kunstenaars. Dit meldt Het Mauritshuis. 

Kippen en eenden 

Op vijf Haagse muurtjes hebben vijf straatartiesten uit binnen- en buitenland inspiratie opgedaan uit een aantal vooraanstaande kunstwerken. Het werk Kippen en eenden uit 1680 door de schilder Melchior d'Hondecoeter vormde de inspiratie voor Collin van der Sluijs en Stefan Thelen. Uiteindelijk hebben zij hun gevoel voor kleur en licht gecombineerd met de penseelstreken van de oudhollandse meesters. Hieruit kwam een imposant kunstwerk tot stand aan de Lonnekerstraat.

Regels doorbreken 

In hun bewerking van het historische kunstwerk zijn de haan en de fazant in de meest frivole kleuren nagebootst. De haan breekt als het ware uit een porseleinen haan en rent weg richting de horizon. De haan staat symbool voor het terugwinnen van de vrijheid en het doorbreken van opgelegde regels, afgebeeld als het stugge porselein. De kunstenaars zagen paralellen met de zeventiende-eeuwse samenleving en de hedendaagse samenleving.

Recreatie  

De naoorlogse wijk Morgenstond is gekozen voor de iconische locatie. Tevens kunnen de kunstwerken veel bekijks krijgen door de vele recreanten die langs de wijk komen. Fietsers, wandelaars en hardlopers langs de Leyweg kunnen de muurschildering aanschouwen.

Door: Nationale Recreatiegids

Beeld: Mauritshuis Mural door Collin van der Sluijs en Super A aan de Lonnekerstraat in Den Haag