Hobbyvondst bereikt museum Enschede

Bijna drie jaar geleden vond een groep amteurarcheologen een spraakmakende collectie middeleeuwse munten. Na grondig onderzoek in samenwerking met professionals is er een nieuwe collectie uit voortgekomen. Vandaag opent het Rijksmuseum Twenthe een expositie waarbij bezoekers de goudschatten tot en met 30 oktober kunnen bewonderen. Dit melden NU.nl en het museum. 

In samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed werd bepaald dat de zilveren en gouden munten toebehoren aan een zevende-eeuwse offerplaats. In de nabije omgeving werd een kop van de god Wodan gevonden. Dit is een indicatie dat de vindplaats een ontmoetingsplek was waar heidenen vanuit verschillende windstreken offers achterlieten voor de goden. Het lijkt erop dat de kerstening onder Karel de Grote in de achtste eeuw een einde heeft gemaakt aan de voormalige functie van de offerplaats.  

Samenwerking 

In 2019 namen twee amateurarcheologen contact op met Portable Antiquities of the Netherlands. Dit is een samenwerkingsverband tussen hobbyisten en specialisten, waarbij ook de hulp van Staatsbosbeheer en de Provincie Overijssel is ingeschakeld voor de opgravingen. Deelnemers aan het project benadrukken de effectiviteit van zulke samenwerking. Zo probeert de van oudsher gesloten academische discipline toenadering tot het publiek te zoeken. 

Het Leidse Rijksmuseum van Oudheden heeft de collectie aangekocht. Op het moment is de schat nog in bruikleen van het museum in Enschede. 

Door: Nationale Recreatiegids/ Mila Tukker