Normal_rss_entry-324999

De bioscoopsector verzoekt het kabinet "met klem" om de huidige 1,5 metermaatregel voorlopig te handhaven voor filmtheaters. De sector vreest dat deze en andere aangekondigde versoepelingen zoals de invoering van ‘checken voor toegang’ voor een grote omzetdaling zorgt.

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) laat in een reactie op de eind augustus aangekondigde versoepelingen weten te vrezen voor een averechts effect op de bioscoopsector. Door de afschaffing van de 1,5 meter maatregel en de invoering van zowel het ‘checken voor toegang’ als een maximum van 75 bezoekers per complex, zal er juist minder omzet worden gedraaid dan nu. NVBF verwacht dat de bioscopen in de resterende maanden van het jaar 70 miljoen euro minder gaan omzetten. Dat bedrag is bijna tweemaal zo hoog als het eerder ingeschatte verlies van 33 miljoen euro.

Met name het ‘checken voor toegang’ zal volgens de sector een drempel vormen voor een bezoekje aan de bioscoop. Het moeten tonen van een vaccinatie- en of negatief testbewijs zal vooral in de randstad voor weerstand kunnen zorgen. De vaccinatiegraad onder jongeren ligt in de grote steden lager dan het landelijk gemiddelde en laten daar nu juist de grotere bioscoopcomplexen staan, zegt NVBF. Ook blijkt uit onderzoek dat vooral jongeren niet willen betalen voor een coronatest.

In hun reactie stelt de NVBF dat als het verzochte handhaven van de 1,5 metermaatregel een probleem is, dat het invoeren van een maximum van 75 tot 100 bezoekers per zaal ook een optie is. Mocht dat ook niet lukken, dan wil de sector de coronasteun voor bioscopen en filmtheaters behouden.

Er is de filmsector veel aangelegen om dit najaar zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen. Er staan in de herfstmaanden veel titels op de planning, zoals de Nederlandse film De Veroordeling, het historische epos Benedetta van Paul Verhoeven en de nieuwe James Bond-film No Time To Die.

Door: ANP