Normal_rss_entry-313777

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het lot van de zzp'ers in de cultuur- en creatieve sector. Die leunt zwaar op deze groep. In de coronatijd is er in de sector enorm bezuinigd op zzp'ers en een flink deel raakte zonder werk.

De Kamer sprak maandag met demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) over het vierde steunpakket voor de cultuur. Het gaat om 147 miljoen euro en daarmee komt het totaal aan steun voor deze sector (inclusief algemene maatregelen zoals de loonsteun) op zo'n 2 miljard euro.

Lisa Westerveld (GroenLinks) verwees naar een onderzoek van begin dit jaar van de Boekmanstichting, een kenniscentrum voor kunst- en cultuurbeleid. Hieruit bleek dat de inhuur van zzp'ers in de sector met gemiddeld 55 procent was gedaald.

Extra aandacht

Volgens de cultuurminister is de scope van het onderzoek van de Boekmanstichting "enigszins beperkt". Het rapport gaat alleen over het eerste steunpakket van het kabinet aan de cultuursector. Bovendien hebben twee branches niet meegedaan aan het onderzoek, waaronder de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

In de daaropvolgende steunpakketten is extra aandacht gekomen voor de zelfstandigen, aldus de bewindsvrouw. Daarbij zijn tientallen miljoenen extra vrijgemaakt voor deze groep werknemers. Verder hebben "heel veel" gemeenten extra opdrachten gegeven.

Zwakte van de sector

Een voorstel van GroenLinks, PvdA, BIJ1 en Partij voor de Dieren om strengere voorwaarden te stellen aan het steunpakket om te zorgen dat het geld daadwerkelijk bij zzp'ers terechtkomt, zag Van Engelshoven niet zitten. Dat zal volgens haar onder meer tot teveel regels leiden.

Een volgend kabinet moet gaan kijken naar structurele oplossingen voor de cultuursector. Die is volgens haar te afhankelijk geworden van zelfstandigen van wie de positie "zeer kwetsbaar" blijft. De coronacrisis heeft de zwakte van de sector wel blootgelegd, aldus de minister.

Door: ANP