Normal_rss_entry-310403

De cultuursector moet zo snel mogelijk weer open. Zo wordt "maatschappelijk en economisch verlies beperkt en kan het publiek weer genieten van cultuur". Dat staat in een ingezonden brief in de Volkskrant, ondertekend door een grote groep prominenten onder aanvoering van oud-NS-topman Roger van Boxtel.

Ze vinden het onaanvaardbaar dat de corona-lockdown voor culturele instellingen nog voortduurt, terwijl andere sectoren al wel weer open mogen. "Door de cultuursector nu achter aan te laten sluiten in de opening van de samenleving, wordt voorbijgegaan aan de enorme maatschappelijke waarde van die sector, die bovendien de motorolie is van de Nederlandse economie. Een economie die in grote mate steunt op toerisme, op een aantrekkelijk vestigingsklimaat, en op de behoefte om samen te werken, te wonen en te leven", betogen de ondertekenaars. Ze wijzen erop dat vorige zomer al is aangetoond dat culturele instellingen veilig kunnen werken met bestaande protocollen.

Daarom doen ze de oproep: "Als cultuurliefhebbers roepen wij het kabinet op om niet langer te wachten: open zo snel mogelijk de poorten van de cultuur!" Onder de 160 ondertekenaars zijn de oud-burgemeesters Jozias van Aartsen en Job Cohen, de journalisten Noraly Beyer en Frits Barend, voormalig Kamervoorzitter Gerdi Verbeet en Schiphol-topman Dick Benschop.

Zuurstof voor de geest

"Cultuur wordt tijdens deze crisis door het kabinet een beetje behandeld als tijdverdrijf, een luxe. Maar kunst is niet die ene voorstelling, of die ene expositie. Een sterke culturele omgeving levert stof tot denken en debat, en biedt geestelijke verrijking en weerbaarheid. Kunst is zuurstof voor de geest", aldus Van Boxtel in een begeleidend interview in de Volkskrant. Hij is bestuurder bij onder meer strijkorkest Amsterdam Sinfonietta en museum De Fundatie en ziet "het kleine en grote leed" in de kunstwereld.

Toen bij de recente versoepelingen de cultuursector weer niet aan de beurt kwam, klom Van Boxtel in de pen. "Ik ergerde me en ben iedereen in mijn balboekje gaan benaderen." Hij zegt blij te zijn met het brede scala aan ondertekenaars. "Dat illustreert hoe groot het maatschappelijk draagvlak is voor de kunst."

Door: ANP