Grote vreugde in podiumwereld om extra geld voor de sector

In de wereld van de gesubsidieerde podia wordt dolblij gereageerd op het extra geld dat cultuurminister Ingrid van Engelshoven voor de komende vier jaar heeft gevonden voor deze sector.

Begin augustus kregen 71 theatergezelschappen en muziekensembles te horen dat ze, ondanks een positieve beoordeling van het Fonds Podiumkunsten, wegens een ontoereikend budget geen subsidie zouden ontvangen. "Voor vele zou dit het einde van hun voortbestaan betekenen", zegt de branchevereniging voor de gesubsidieerde podiumkunstinstellingen NAPK.

De bewindsvrouw krijgt alle lof voor haar begroting op dit punt van deze club: "Het laat zien dat minister Van Engelshoven pal voor de sector staat."

Ook de belangenorganisatie Kunsten '92 kan haar geluk niet op: "De omstreden bezuiniging bij het Fonds Podiumkunsten is hiermee ongedaan gemaakt." Kunsten ’92 is "de minister, haar ambtenaren op het ministerie van OCW, het gehele kabinet en de Kamerleden dankbaar voor deze ondubbelzinnige blijk van erkenning voor de waarde van de culturele en creatieve sector van ons land".

Door: ANP