Delftse Meesters in Museum Prinsenhof Delft met acht nieuwe aanwinsten

Afgelopen week opende in Museum Prinsenhof Delft de nieuwe presentatie Delftse Meesters – In kunst en wetenschap. De presentatie biedt een overzicht van de meest toonaangevende Delftse Meesters aan de hand van negen verschillende genres: van portretten tot historiestukken en van zilverwerk tot stadsgezichten. Binnen deze genres worden drie nieuwe aanwinsten en vijf nieuwe bruiklenen van het museum voor het eerst bij elkaar getoond. Dit meldt Museum Prinsenhof Delft.

Binnen het genre portretten verwierf het museum twee nieuwe aanwinsten van de Delftse schilder Michiel van Mierevelt, waaronder het portret van Ambrogio Spinola. In de zeventiende eeuw was Van Mierevelt de belangrijkste portretschilder in Nederland. Hij had zijn atelier vlakbij het museum op de Oude Delft waar hij vriend en vijand schilderde. Voor het eerst in 400 jaar hangen Van Mierevelts portret van Ambrogio Spinola en dat van stadhouder prins Maurits naast elkaar. Zij waren elkaars rivalen in de strijd tijdens de Tachtigjarige oorlog. Ambrogio Spinola was opperbevelhebber van het Spaanse leger in de Nederlanden. De verwerving van zijn portret betekent dat binnen het verhaal van de Opstand de Spaanse kant beter belicht kan worden. Het portret is door het museum aangekocht in 2019.

Michiel van Mierevelt

De tweede aanwinst betreft het Zelfportret van Michiel van Mierevelt terwijl hij zijn kleinzoon Jacob Willemsz. Delff II schildert. Met dit portret draagt Van Mierevelt symbolisch zijn atelier over aan zijn kleinzoon. Van Mierevelt is dan op hoge leeftijd, vermoedelijk was dit één van zijn laatste werken. Het museum heeft het schilderij onlangs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in langdurig bruikleen gekregen. Naast zijn kleinzoon Jacob Delff II zetten begaafde leerlingen als Willem en Hendrick van Vliet de Delftse portrettraditie na zijn dood met succes voort. Een voorbeeld hiervan is het portret van het Het gezin van Michiel van der Dussen. Het Delftse echtpaar, Michiel van der Dussen en Wilhelmina van Setten, laten zich ter gelegenheid van hun 15-jarig huwelijk samen met hun drie zonen en twee dochters portretteren.

Hart onder de riem

Dankzij een gezamenlijke actie van de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation kan Museum Prinsenhof Delft deze drie schilderijen van Van Mierevelt samen tonen. De organisaties stelden een bedrag beschikbaar om musea een hart onder de riem te steken in deze tijd van coronamaatregelen en hen de kans te bieden het publiek te verrassen met de rijkdom van hun eigen verzamelingen.

Voor meer informatie over de tentoonstelling, zie de website van Museum Prinsenhof Delft.

Door: Nationale Recreatiegids