Museum Prinsenhof Delft (Pieter de Hooch)

Museum Prinsenhof Delft opent op 4 september een nieuwe presentatie, Delftse Meesters. In kunst en wetenschap. De presentatie biedt een overzicht van de meest toonaangevende Delftse Meesters aan de hand van negen verschillende genres: van portretten tot historiestukken en van zilverwerk tot stadsgezichten. Dit meldt Museum Prinsenhof Delft. 

De bezoeker ontdekt het inspirerende artistiek klimaat in de stad en ervaart hoe de innovatieve kijk op perspectief, ruimte en licht van de Delftse meesters een stevige impuls geeft aan de lokale schilderkunst. Binnen deze genres worden drie nieuwe aanwinsten en vier nieuwe bruiklenen van het museum voor het eerst bij elkaar getoond. 
 

Michiel van Mierevelt

 
Binnen het genre portretten verwierf het museum twee nieuwe aanwinsten van de Delftse schilder Michiel van Mierevelt, waaronder het portret van Ambrogio Spinola. In de 17e eeuw was Van Mierevelt de belangrijkste portretschilder in Nederland. Hij had zijn atelier vlakbij het museum op de Oude Delft waar hij vriend en vijand schilderde. Voor het eerst in 400 jaar hangen Van Mierevelts portret van Ambrogio Spinola en dat van stadhouder prins Maurits naast elkaar. Zij waren elkaars rivalen in de strijd tijdens de Tachtigjarige oorlog. Ambrogio Spinola was opperbevelhebber van het Spaanse leger in de Nederlanden. De verwerving van zijn portret betekent dat binnen het verhaal van de Opstand de Spaanse kant beter belicht kan worden. Het portret is door het museum aangekocht in 2019. 
 
De tweede aanwinst betreft het Zelfportret van Michiel van Mierevelt terwijl hij zijn kleinzoon Jacob Willemsz. Delff II schildert. Met dit portret draagt Van Mierevelt symbolisch zijn atelier over aan zijn kleinzoon. Van Mierevelt is dan op hoge leeftijd, vermoedelijk was dit één van zijn laatste werken. Het museum heeft het schilderij onlangs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in langdurig bruikleen gekregen. 
 

Vernieuwde presentatie

 
Dankzij een gezamenlijke actie van de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation kan Museum Prinsenhof Delft deze drie schilderijen van Van Mierevelt samen tonen. De organisaties stelden samen een bedrag beschikbaar om musea een hart onder de riem te steken in deze tijd van coronamaatregelen en hen de kans te bieden het publiek te verrassen met de rijkdom van hun eigen verzamelingen. Museum Prinsenhof Delft is blij met de toegekende steun. 
 
Naast de werken Van Mierevelt worden er ook nieuwe werken getoond van Cornelis Jacobsz. Delff, Pieter de Hooch en Heerman Witmont. Voor meer infromatie over de nieuwe presentatie, zie de website van Museum Prinsenhof Delft
 
Door: Nationale Recreatiegids