Artist impression pop-upkunstbunker; Huis van Hilde / Davy Akkerman

Dit najaar komt er, onder voorbehoud, gedurende een maand een pop-upkunstbunker in het centrum van Castricum. Aanleiding hiervoor is de herbestemming van het filmmateriaal van Eye Filmmuseum in de oorspronkelijke kunstbunker en de hoop om deze originele bunker weer opengesteld te krijgen voor publiek. Dit meldt de provincie Noord-Holland. 

Het archelogisch museum van Noord-Holland, Huis van Hilde, gaat het project in samenwerking met de ‘Stuurgroep Kunstbunker’ uit Castricum uitvoeren. Vlak achter Huis van Hilde staat in het Geversduin de Kunstbunker. Deze is in het begin van de Tweede Wereldoorlog als eerste Nederlandse kunstbunker, in opdracht van de gemeente Amsterdam, gebouwd. Veel kunstwerken waren daar het eerste jaar van de oorlog opgeslagen, waaronder de Nachtwacht van Rembrandt. Eind 1941 namen de Duitse bezetters de bunker in gebruik en zijn de kunstwerken elders in Nederland ondergebracht

Eye Filmmuseum

Momenteel wordt de bunker gebruikt als opslag van brandbaar filmmateriaal door Eye Filmmuseum in Amsterdam. De kunstbunker wordt gezien als belangrijk Castricums erfgoed, daarom wordt ernaar gestreefd de kunstbunker te behouden en open te stellen voor publiek.
 
Om deze bijzondere bunker onder de aandacht te brengen, verschijnt er tijdelijk een pop-up kunstbunker in het centrum van Castricum op het Bakkerspleintje. Daar wordt het verhaal van de bunker verteld en aandacht gevraagd voor het initiatief om de bunker voor het publiek open te stellen.
 

Maand van de geschiedenis

 
Door de coronacrisis is nog niet duidelijk wanneer de pop-upkunstbunker in het centrum komt. De hoop is tijdens de Maand van de Geschiedenis, in oktober 2020.
 

Stichting Kist

 
Stichting Kist is opdrachtgever voor het project van de pop-upkunstbunker. Het Huis van Hilde voert dit uit in samenwerking met diverse partners waaronder de Stuurgroep Kunstbunker Castricum en de volgende samenwerkingspartners: gemeente Castricum, Archeologisch centrum Huis van Hilde, PWN, Werkgroep Oud-Castricum, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Castricum en WOII-publicist John Heideman.
 
Het Huis van Hilde zoekt vrijwilligers die kunnen helpen het project uit te voeren. Zoals voor de opbouw en later de afbraak. Ook worden vrijwilligers gevraagd die tijdens de openstelling bezoekers van de kunstbunker ontvangen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de projectleider van het project, Joanne Koeleman via e-mail, joannekoeleman@hotmail.com.   
 
Door: Nationale Recreatiegids