Koningin Juliana en prins Bernhard zijn bij de 25e dodenherdenking in de Scheveningse gevangenis (het Oranjehotel) bij 'Dodencel 601'; defilé langs het oorlogsmonument aan de muur van de gevangenis. Foto; Eric Koch

Minister Ingrid van Engelshoven wil meer aandacht voor erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Daarom start ze een procedure om de Waalsdorpervlakte en het Oranjehotel de status van een rijksmonument geven. Daarnaast trekt ze 2,5 miljoen euro extra uit voor de bescherming van Joods erfgoed. Dit meldt de Rijksoverheid.

Van Engelshoven: “We vieren dit jaar 75 jaar vrijheid. De herinnering aan vrijheid houdt voor mij ook in dat we erfgoed uit deze periode blijven beschermen om de verhalen over oorlog en bezetting in heel Nederland te vertellen. Verhalen die niet alleen gaan over toen, maar ook over nu: ze leren ons hoe belangrijk vrijheid is en hoe belangrijk het is om oog te hebben voor de ander.’’
 

Erfgoed blijvend beschermen

 
Op verzoek van de minister bracht de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onder meer de monumenten uit de Tweede Wereldoorlog in beeld. De RCE constateert dat er sprake is van een rijk bestand aan erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog en dat dit erfgoed in Nederland goed wordt beschermd. Het beschermen en erkennen van historische plekken is een blijvend proces en belangrijk voor het besef van onze vrijheid. Daarom krijgen ook de Waalsdorpervlakte en het Oranjehotel de status van rijksmonument. Tijdens de bezettingsjaren werd deze vlakte door de bezetter gebruikt als fusilladeplaats. Verzetsstrijders uit gevangenis ‘het Oranjehotel’, werden door de bezetter op de Waalsdorpervlakte ter dood gebracht.
 

Investering in Joodse begraafplaatsen

 
Gezien de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de Joodse gemeenschap vindt de minister het belangrijk om het Joodse erfgoed te beschermen. Vooral het onderhoud en de restauratie van Joodse begraafplaatsen verdienen extra aandacht. Hiervoor wordt een bedrag van tweeënhalf miljoen beschikbaar gesteld.
 

Atlantikwall

 
Daarnaast vraagt de minister de RCE om een plan te maken voor de Nederlandse delen van de Atlantikwall, de kustverdedigingslinie van de nazi’s in Europa. Delen daarvan zijn nu in Nederland al wel beschermd, maar er bestaat weinig verbinding tussen.
 
De brief van de minister aan de Tweede Kamer met daarin haar visie op het erfgoed in Nederland is terug te vinden via deze PDF (download start na aanklikken).
 
Door: Nationale Recreatiegids