Adriaen Thomasz. Key, 'Portret van Willem I, prins van Oranje, genaamd Willem de Zwijger. Buste, naar rechts', oliverf op paneel, 1579 (beeld via Rijksmuseum)

Het straatbeeld van Dordrecht zal binnenkort verrijkt worden met een standbeeld van de Vader des Vaderlands. Op woensdag 9 oktober onthult prinses Beatrix een standbeeld van Willem van Oranje in de stad aan de Maas en Merwede. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting heeft het standbeeld aan de stad Dordrecht geschonken. Willem van Oranje bezocht Dordrecht meerdere keren. Ook vond de Eerste Vrije Statenvergadering er in 1572 plaats, bijeengeroepen door Willem van Oranje. Tijdens deze vergadering werd hij uitgeroepen tot stadhouder van de Staten van Holland, Zeeland en Utrecht. Dit vormde de basis voor de onafhankelijkheid van de Nederlanden.
 

Willem de Eerste herinneren

 
De Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting heeft als doelstelling het oprichten en onderhouden van gedenktekens die herinneren aan Willem van Oranje.
 

Hof van Nederland

 
Het standbeeld staat aan het begin van de Hofstraat, nabij het Hof van Nederland. Het beeld is ontworpen door Arie Schippers. Hij maakte onder andere het monument van Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, in Den Haag.
 
Door: Nationale Recreatiegids