Normal_rss_entry-201049

Makers van design, urban arts, e-cultuur, popmuziek, musical en mode moeten voor meerdere jaren direct door het Rijk gesubsidieerd kunnen worden. Ze moeten in aanmerking komen voor het subsidiestelsel van de Rijksoverheid, de Culturele Basisinfrastructuur (BIS). Dat schrijft de Raad voor Cultuur in 'Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur’, een advies voor 2021-2024. Een minder traditionele visie zal meer recht doen aan de verschillende smaken en het draagvlak voor het subsidiestelsel vergroten.

Het voortbestaan van topinstellingen blijft intussen heel belangrijk: grote musea, podiumkunstinstellingen en ook festivals hebben een ,,spilfunctie" voor het culturele leven. Er mag zelfs nog best wat geld voor deze organisaties bij.

De raad wil verder een fonds dat regelt dat landelijk en regionaal cultuurbeleid meer op elkaar aansluiten. Ook wil hij dat het cultuuraanbod in de regio ruimer wordt. Het rijkssubsidiestelsel moet daarom goed over het land worden gespreid. Het adviesorgaan eist voorts betere inkomens en meer zekerheden voor beroepsmensen in kunst en cultuur: ,,Cultuuruitoefening op een professioneel niveau is een vak, geen onbetaalde hobby."

Nieuwe indeling

Het kabinet heeft vanaf 2020 jaarlijks 80 miljoen euro extra voor cultuur bestemd. De voorstellen van de raad slokken 34 miljoen euro per jaar daarvan op, een bedrag dat grotendeels nog niet is bestemd.

Het advies geeft aan waar de kunst- en cultuurwereld naartoe moet en stelt behalve een verbreding van de BIS ook een nieuwe indeling van het stelsel voor. De adviezen voor subsidies aan individuele instellingen komen volgend jaar.

Belangenorganisatie Kunsten '92 deelt de ambities voor een betere inbedding van de rijksgesubsidieerde kunsten in de samenleving, maar heeft ook veel vragen over de herinrichting van het systeem: ,,Dit is niet alleen een grote verbouwing, maar ook een uitbouw. En dat in de wetenschap dat de periode waarin dit gerealiseerd moet worden heel kort is, het niet duidelijk is wat dit met het bestel doet en we er vanuit moeten gaan dat er niet genoeg middelen zijn om het goed te doen."

Door: ANP