Normal_raad_voor_cultuur__logo_

De Raad voor Cultuur heeft advies uitgebracht over de toekomst van het muziektheater in Nederland. Volgens de Raad zijn de bezuinigingen op deze kunstdiscipline in 2013 nog steeds voelbaar, en zetten ze een onnodige rem op de mogelijkheden om meer publiek te bereiken. Dit meldt de Raad voor Cultuur.

Onder de titel Later is al lang begonnen. Het muziektheater van de toekomst heeft de Raad voor Cultuur zijn advies uitgebracht. Samenvattend adviseert de Raad: maak overheidsgeld vrij om de musical in Nederland artistiek vooruit te helpen; verstevig de internationale positie van de Nederlandse opera; geef de reizende muziektheatergezelschappen meer vlees op de botten om hoogstaande voorstellingen te kunnen maken; en creëer ruimte voor kwalitatief, toegankelijk muziektheater voor een breder publiek. 
 
Volgens de Raad is muziektheater in Nederland een kansrijke kunstdiscipline voor artistieke vernieuwing en een groot, divers publieksbereik. Onlangs bleek uit cijfers van het CBS nog dat de productie (+ 13 procent) en bezoekersaantallen (+ 12 procent) van opera en musical flink zijn gestegen.
 
Om de toegankelijkheid en pluriformiteit van het muziektheater te vergroten, moeten er meer middelen komen voor muziektheatergezelschappen met een regionale of lokale functie. Daarnaast bepleit de Raad verder dat voorstellingsplannen en beoogde publieksaantallen niet langer leidend moeten zijn bij het verstrekken van meerjarige subsidies. Subsidiegevers moeten veel meer kijken naar de rol die muziektheatergezelschappen spelen in de maatschappij, naar hun professionaliteit als werkgever en naar hun betekenis voor de ontwikkeling van het muziektheater als geheel. Ook moet er meer geld naar theaters, die daarmee betere voorstellingen kunnen laten zien aan hun publiek.
 
De Raad wijst er verder op dat subsidiegevers en muziektheatergezelschappen zich harder moeten inspannen om een diverser publiek te bereiken. Omdat het om gemeenschapsgeld gaat, vindt de raad het belangrijk dat muziektheater gezien wordt door Nederlanders van elke culturele achtergrond, leeftijd, geaardheid, sekse, inkomen, woonplaats en fysieke en mentale gezondheid.
 
Door: redactie Nationale Recreatiegids