Normal_madurodam__tulpen

Er is reuring ontstaan rondom de vernieuwsingsplannen van Madurodam. Hiervoor zou bos moeten worden gekapt in de omgeving, en dat leidt tot weerstand. Omwonenden zijn recent de petitie Stop Boskap Madurodam begonnen. De gemeenteraad van Den Haag buigt zich eind deze maand over de kwestie. Dit meldt Dagblad 070.

Volgens de bewonersgroep achter de petitie is het onnodig om delen van de aangrenzende Scheveningse Bosjes te kappen ten behoeve van de uitbreiding van Madurodam. Volgens hen is er op het bestaande terrein nog voldoende ruimte voor nieuwe attracties, zo stellen ze in een brief aan de gemeenteraad: "Nergens wordt aangetoond dat er nog meer oppervlakte nodig is waarvoor alle besluiten die het groen beschermen moeten worden herzien", zo stelt de bewonersgroep. "Madurodam beweert bovendien zelf dat het in toekomstige behoeften aan vernieuwing kan voorzien door vervanging van oud voor nieuw. En tenslotte is er nog de toekomstige mogelijkheid om na realisatie van de plannen van de Denktank Scheveningse Bosjes, Waterpartij en Westbroekpark een bescheiden uitbreiding aan de minder kwetsbare voorkant te realiseren.’"

Dit laatste komt er in de praktijk op neer dat tennisvereniging Thor de Bataaf terrein moet gaan afstaan. Wat die van dat idee vindt is nog niet bekend.

Door: redactie Nationale Recreatiegids