Sportverenigingen in de problemen; helft vreest voor voortbestaan

De sportverenigingen in Nederland zitten in zwaar weer. Factoren als te weinig vrijwilligers, hoge energiekosten, veel bureaucratie en toenemende concurrentie zorgen ervoor dat bijna de helft van de sportclubs vreest voor het voortbestaan. Dit meldt de NOS. 

Dit beeld komt naar voren bij ruim 250 gesprekken die Register voor Verenigingsbestuurders (RVVB) voerde met bestuurders door het hele land. Daarnaast vulden 800 bestuurders nog een online enquête in. "Het water staat hen aan de lippen. De terugloop van het aantal bestuurders leidt er in combinatie met de hoeveelheid werk die toeneemt toe dat ze zo'n 26 tot 30 uur in de week bezig zijn met hun club", vertelt onderzoeker en bestuurder van het RVVB Daniel Klijn. 

Papierwerk

De vinden van bestuurders wordt door meerdere oorzaken steeds moeilijker. Zo komt er veel papierwerk bij kijken: bestuurders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is vereist, voor evenementen zijn vergunningen en tegenwoordig ook vaak een stikstofplan nodig. Hierdoor bedanken steeds meer mensen voor de eer. Vooral jongeren en vrouwen zijn moeilijk te porren voor een bestuursfunctie. 

Hogere kosten

De clubs worstelen verder met de sterk gestegen energieprijzen, de steeds strengere eisen voor verduurzaming en concurrentie die als oneerlijk wordt ervaren, doordat belastingen, subsidiemogelijkheden en huurtarieven lokaal sterk kunnen verschillen. Daardoor kan het dat een club in de ene gemeente veel hogere lasten heeft dan een andere club even verderop, die toevallig in een andere gemeente staat.

Ondersteuning

Het RVVB pleit ervoor om bestuurders meer te ondersteunen en beter in te spelen op hun behoeften. De samenwerking met gemeenten verloopt vaak moeizaam, terwijl ambtenaren juist zouden kunnen helpen met het aanvragen van vergunningen of subsidies, vindt het RVVB. Daarnaast vindt het RVVB dat verduurzaming van accommodaties niet aan de vrijwilligers van het bestuur moet worden overgelaten, maar dat lokale overheden dat voor hun rekening moeten nemen. Ook zou er ruimhartige steun moeten komen voor de energierekening en zouden gemeenten de komende vijf jaar de huurtarieven van sportverenigingen moeten bevriezen.

Door: Nationale Recreatiegids