Provincie investeert in Groningse musea voor verbeteren kwaliteitsimpuls

Museum Nienoord en Streekhistorisch Centrum Stadskanaal gaan hun presentaties uitbreiden en van een kwaliteitsimpuls voorzien. De provincie Groningen draagt aan beide projecten bij met een subsidie van € 125.000. Dit meldt Pretwerk.

De provincie Groningen is niet erg rijkelijk bedeeld met dagattracties. De impuls die wordt gegeven aan beide cultuurhistorische projecten is dan ook een welkome aanvulling op de toeristisch recreatieve infrastructuur van deze provincie. De Provincie betaald de helft van de totale investering, die dus 250.000 euro zal bedragen. 

Nienoord

De investering in Nienoord wordt gebruikt om de vaste collectie op een interactieve manier te presenteren. Zo is het voor een breder publiek aantrekkelijk om naar het museum te gaan. Nienoord gaat ook een nieuw verhaal opzetten om de bijzondere collectie rijtuigen en sleden tentoon te stellen. In de gemoderniseerde entree (Oranjerie) kan het museum straks op een professionele manier bezoekers ontvangen. Het vernieuwde Nienoord gaat in het najaar van 2024 open. 

Stadskanaal

Het tweede project heeft betrekking op het Streekhistorisch museum in Stadskanaal. Dit Streekhistorisch Centrum verhuist in het voorjaar van 2024 naar een centraal gelegen locatie in de stad en gaat nauw samenwerken met de bibliotheek. In het nieuwe centrum komt de nadruk te liggen op educatie en participatie. Het centrum gaat zich richten op jongeren en veel samenwerken met onderwijsinstellingen. Het is een plek waar het verhaal van de streek wordt verteld, waar de vaste collectie te zien is en waar het documentatiecentrum beter toegankelijk is dan op de huidige locatie. 

Door: Nationale Recreatiegids