Amsterdam B&B vergunning

Alle 2.700 B&B-houders die zich vóór 16 februari hebben aangemeld, kunnen een vergunning aanvragen. Er hoeft niet geloot te worden zoals eerst het plan was. Het aantal aanmeldingen is namelijk minder en beter gespreid over de stad dan verwacht. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

In het centrum meldden 1.024 B&B-houders zich aan voor een vergunning, 316 minder dan de vastgestelde hoeveelheid van 1.340. Van buiten het centrum kwamen de meldingen juist boven het quotum uit. Vooral uit Slotermeer Zuidwest en IJburg West was het aantal hoger dan verwacht.
 

Maximum aantallen B&B’s aangepast

 
Op basis hiervan is loting van de baan en past het college de eerder vastgestelde maximale aantallen B&B’s aan. In een aantal wijken in het centrum kunnen de quota naar beneden en blijft er nog steeds wat ruimte voor groei. In een aantal wijken buiten het centrum kan het quotum juist wat omhoog; zo zijn B&B’s wat beter over de stad verspreid. Het maximale aantal vergunningen voor B&B’s in de hele stad komt ongeveer op zo’n 3.200.
 

Waarom minder aanmeldingen?

 
De oude quota waren berekend op basis van het aantal bekende B&B’s. Het kan zijn dat er minder aanmeldingen waren doordat gestopte B&B-houders dat niet hebben gemeld. Ook is het mogelijk dat sommige B&B-houders zich niet hebben gemeld, omdat ze niet aan de voorwaarden voldoen.
 

Aantal B&B’s in centrum beperken

 
Het Amsterdamse college wil het aantal B&B’s in het centrum beperken om overlast van te veel toeristen tegen te gaan en woonruimte te behouden voor Amsterdammers. Begin 2019 stelde de stad daarom grenzen aan het aantal B&B’s per wijk en sinds 1 januari hebben B&B-houders een vergunning nodig. Tot 16 februari konden zij zich daarvoor aanmelden. Omdat de gemeente veel aanmeldingen verwachtte, was aanvankelijk het idee om vergunningen per loting uit te geven. Maar omdat dat aantal lager is dan verwacht, hoeft dat nu dus niet.
 
Door: Nationale Recreatiegids