Nu ook landelijk steun voor Amsterdamse strijd tegen Airbnb

Er begint nu ook landelijk steun te komen voor de strijd die Amsterdam voert tegen vakantieverhuurplatforms als Airbnb. Eerder werd er vanuit de hoofdstad teleurgesteld gereageerd op het wetsvoorstel ‘toeristische verhuur’ waar minister Stientje van Veldhoven mee kwam. Volgens wethouder Ivens (wonen) voorziet dit wetsvoorstel nauwelijks in slagkracht om iets te kunnen doen tegen de overlast die Airbnb veroorzaakt in Amsterdam. Die mening wordt nu gedeeld door de VVD en SP in de Tweede kamer, die dit gisteren schriftelijk aankaartten bij de minister. Dit meldt Het Parool.

De wet voorziet wel in enige handvaten om bijvoorbeeld illegale kamerverhuur tegen te gaan. Zo moet er nu bij elke advertentie op Airbnb een nummer komen te staan, dat gekoppeld is aan een specifiek adres. Wie nu een accommodatie zoekt via Airbnb krijgt alleen te zien waar de verblijfplaats zich ongeveer bevindt, dat maakt het voor de gemeente lastig goed te kunnen handhaven op illegale verhuur.
 

Airbnb ontspringt de dans

 
Klinkt dus gunstig, de invoer van zo’n advertentienummer. Probleem is alleen dat wanneer iemand geen nummer bij z’n advertentie zet, diegene niet door de gemeente kan worden gesommeerd om bijvoorbeeld de advertentie offline te halen. Ook de VVD en de SP in de Tweede Kamer vinden nu dat deze vorm van registreren veel te vrijblijvend is en veel te weinig bijdraagt aan het inperken van de vakantieverhuur. Zij willen dat gemeenten de mogelijkheid krijgen platforms als Airbnb te kunnen laten verplichten een registratieplicht in te voeren. Daarnaast zouden ze graag zien dat malafide verhuurders geweerd kunnen worden van het platform, en dat de boetes omhoog gaan voor verhuurders die zich niet aan de regels houden. De boete die nu geldt is 4.350 euro: “Dat is in Amsterdam terug te verdienen met minder dan dertig dagen vakantieverhuur,” zo zegt Daniël Koerhuis (VVD) tegenover Het Parool.
 

Airbnb en Booking: geen fans van zelfregulering

 
De verplichtingen zijn onontkoombaar stellen de VVD en SP, omdat platforms als Airbnb en Booking weinig aanstalten maken zelf iets te willen doen aan de overlast die ze veroorzaken in Amsterdam. De minister liet eerder echter weten weinig te kunnen doen om de vakantieverhuur in te perken, door een uitspraak van het Europese Hof. Maar dat is moeilijk te rijmen met het feit dat landen als Frankrijk, Spanje en Portugal er wel in slagen om Airbnb en Booking merkbaar de duimschroeven aan te draaien, zo stelt Koerhuis. Tweede Kamerlid Sandra Beckerman (SP) is het daarmee eens, en zou iets meer durf van Van Veldhoven wenselijk vinden: “De minister moet de randen opzoeken.”
 
Wie zonder gewetensbezwaren een verblijfplek bij iemand wil huren in Amsterdam kan inmiddels bij Fairbnb.coop terecht. Het ethisch verantwoorde alternatief voor Airbnb is sinds twee maanden actief in de hoofdstad. 
 
Door: Nationale Recreatiegids