Normal_amsterdam__rokin__toeristen__huizen__ov-fietsen__beeld_via_gemeente_amsterdam_

Amsterdam heeft een groot tekort aan woningen. Ondertussen worden veel Amsterdamse woningen gebruikt als vakantiewoning of als Bed & Breakfast (B&B). Of ze worden, vaak voor heel veel geld, kamergewijs verhuurd. Dat heeft invloed op de hoeveelheid beschikbare woningen in de stad en de leefbaarheid in de wijken. Amsterdam wil de verhuur nu aan banden leggen en heeft nieuwe regels opgesteld. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

Deze regels staan in de nieuwe Huisvestingsverordening, die volgende maand in de gemeenteraad wordt besproken. Het doel van de nieuwe regels: zorgen dat er genoeg woningen beschikbaar blijven voor Amsterdammers. En de leefbaarheid in de wijken beschermen. Deze zomer kon er via een inspraakprocedure wijzigingen worden voorgesteld. De meeste reacties kwamen van B&B-houders. Een aantal regels zijn daarna aangepast.
 

Wat zijn die nieuwe regels?

 

B&B’s

 
Voor Bed & Breakfasts (B&B’s) moet er vanaf volgend jaar een vergunning worden aangevraagd. Die is acht jaar geldig. Elke wijk krijgt een vast, maximaal aantal vergunningen voor B&B’s. Huurders worden toch niet uitgesloten en kunnen een B&B blijven houden, als ze ten minste zes maanden op het adres wonen en de eigenaar van het huis ermee akkoord is. B&B’s die geen vergunning kunnen krijgen, en zich vóór 2019 hebben gemeld, krijgen een overgangstermijn van vijf jaar om hun zaak te sluiten.
 

Kamerverhuur

 
Vanaf januari 2020 wordt er per wijk en per gebouw bepaald hoeveel kamers er mogen worden verhuurd.
 

Vakantieverhuur

 
In Amsterdam mag je je woning 30 dagen per jaar verhuren aan toeristen. We onderzoeken of het nodig is om vakantieverhuur in bepaalde gebieden helemaal te verbieden. Daar kunnen we voor kiezen als de leefbaarheid in een gebied te veel onder druk staat door het toerisme.
 

Woonboten

 
Tot eind dit jaar gelden voor het verhuren van woonboten aan toeristen nog soepelere regels. Maar de gemeente waarschuwt: vanaf 1 januari 2020 gelden voor woonboten dezelfde regels als voor woningen aan de wal.
 

Hoe nu verder

 
De Huisvestingsverordening wordt op woensdag 20 november behandeld in de raadscommissie Bouwen en Wonen. Daarna wordt hij aangeboden aan de gemeenteraad; die behandelt het stuk op 27 november. Geregistreerde B&B-houders worden in de tweede week van december per brief geïnformeerd over de nieuwe regels voor B&B’s en hoe zij een vergunning kunnen aanvragen.
 
Meer informatie over de Huisvestingsverordening 2020 is te vinden via de website van de gemeente Amsterdam.
 
Door: Nationale Recreatiegids