Normal_verloederde_stacaravans__2_

De eigenaren van de Noord-Brabantse camping Fort Oranje willen dat de Rijksrecherche een strafrechtelijk onderzoek start om te kijken of er bij de ontruiming van hun recreatiepark fraude met overheidsgelden en andere strafbare feiten zijn gepleegd. Zij hebben daartoe een verzoek ingediend bij de hoofdofficier van justitie in Breda. Dit meldt de Stichting Take a Taxi.

De gemeente heeft na de overname van de camping op 23 juni 2017 voor bijna zes miljoen euro aan beheerkosten in rekening gebracht bij de eigenaren. Jan Engel, woordvoerder van Fort Oranje: "Van de bijna drie miljoen euro die de gemeente betaalde voor de afvoer van stacaravans, is voor mogelijk een miljoen euro met valse facturen gefraudeerd. De gemeente heeft niet alleen zonder rechtsgrond onze eigendommen volledig ontmanteld en gesloopt. Nu blijkt ook nog dat er op grote schaal gefraudeerd is. Wij zijn niet van plan om te gaan betalen."
 

Ontbrekende accountantsverklaring

 
Volgens Engel laat de financiële verantwoording door de gemeente veel te wensen over en ontbreekt een accountantsverklaring: "Wij ontvingen van de gemeente zes verhuisdozen met facturen die we zelf mochten gaan uitzoeken." Uit een inventarisatie van deze stukken blijkt dat de gemeente heeft betaald voor bijna 400 transporten van stacaravans die nooit hebben plaatsgevonden. Daarnaast zijn er facturen aangetroffen voor de verwerking van 2.800 ton betonafval en 6.331 ton ander afval.
 

Twee hectare stoeptegels

 
Engel: "Dat staat gelijk aan twee hectare stoeptegels plus nog ruim anderhalf duizend gesloopte stacaravans. Het is onmogelijk dat deze hoeveelheden afval afkomstig zijn van Fort Oranje. Een door ons ingehuurd expertisebureau heeft bovendien vastgesteld dat de bestratingen en bouwafval bij de stacaravans grotendeels niet verwijderd zijn."
 
Engel verwacht dat er bij een strafrechtelijk onderzoek nog meer onregelmatigheden naar boven zullen komen. "Tijdens een getuigenverhoor in de procedure tegen de gemeente heeft een opdrachtnemer onlangs toegegeven in ruil voor opdrachten betalingen van ruim een ton te hebben gedaan aan de tijdelijke beheerder van het terrein die de gemeente heeft aangesteld", aldus Engel.
 

Project ‘Bloedkoraal’

 
Hij vermoedt dat de gemeente met opzet de kosten zo hoog mogelijk heeft laten oplopen. "Uit stukken die wij boven water hebben weten te krijgen blijkt dat de Taskforce Zeeland-Brabant voor de aanpak van Fort Oranje in 2016 het project Bloedkoraal heeft opgestart. Naast de ontmanteling van de camping is het doel daarvan om te komen tot ontneming van alle eigendommen van de familie Engel en Fort Oranje." Engel: "De verwachting dat de frauduleus besteedde gelden nog terug komen zoals dit lijkt mij zeer onrealistisch." 
 

Schrikbeeld

 
Het Noord-Brabantse Fort Oranje geldt zo'n beetje als hét schrikbeeld binnen de branche van een camping die ver van zijn oorspronkelijke functie verzeild is geraakt, zo zei ook Dian van den Heuvel van de Veluwse Camping Kriemelberg Bushcamp al eens in een interview tegen de Nationale Recreatiegids. Mede door reportages van SBS6 werd Fort Oranje in 2017 ontruimd, nadat deze aan het licht hadden gebracht dat de camping gebukt ging onder veel criminaliteit, slechte leefomstandigheden en een gebrek aan sociale veiligheid.
 

Door: Nationale Recreatiegids