Normal_kraan_kraanwater

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleerde in 2017 en 2018 campings in Zeeland en Gelderland op het gebied van legionellapreventie, en is tot de algemene conclusie gekomen dat campings nog te weinig doen om de gevaarlijke bacterie te bestrijden . Dit meldt de Vereniging voor Recreatieondernemers Nederland (RECRON). 

De ILT (onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) inspecteerde in 2017 in Gelderland  308 campings, waarna het bij 148 campings een vervolgonderzoek is gestart omdat er tekortkomingen werden geconstateerd; bij 20 procent van de campings bleek dat de regels niet goed werden na geleefd.
 

Tekortkomingen

 
Zo bleek vaak dat de risicoanalyse van de drinkwaterinstallatie niet actueel was, of was er überhaupt zelfs geen risicoanalyse aanwezig. Ook waren beheersplannen en logboeken vaak niet goed bijgewerkt, en bleek dat normoverschrijdingen van legionella niet altijd waren gemeld
 

Zeeland

 
Het inspecteren van de campings in Zeeland deed de ILT in 2018. In deze provincie werd er voor gekozen om alleen de meest risicovolle situaties te controleren.  In 57 procent van de gevallen werden er tekortkomingen geconstateerd, waarbij interveniërend moest worden opgetreden.
 

Vinger aan de pols

 
Volgens RECRON hebben de controleacties in Gelderland en Zeeland duidelijk gemaakt dat de legionellamaatregelen nog onvoldoende worden nageleefd. De ILT zal daarom ook komende jaren blijven samenwerken met de drinkwaterbedrijven om controles te blijven uitvoeren bij de campings. 
 
Door: Nationale Recreatiegids