Normal_vakantiepark__stacaravans__via_rijksoverheid_

Uit een enquête die onder 170 vakantieparken is gehouden komt naar voren dat ondernemers uit de sector zich vooral zorgen maken over overcapaciteit en de krapte op de arbeidsmarkt. De resultaten van het onderzoek, dat Rolf Nijdam in opdracht van PleisureWorld NRIT deed, worden binnenkort in boekvorm gepresenteerd. Dit meldt RECRON.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het boek De Toekomst van het Vakantiepark, dat in het najaar van 2019 verschijnt. Onder dezelfde namen zullen Pleisureworld NRIT, onderzoeker Rolf Nijdam (docent aan de Saxion Hospitality Business School) en de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland (RECRON) ook een digitaal platform ontwikkelen.
 

Grootste uitdaging: een constante bedrijfsvoering

 
De grootste uitdaging voor ondernemers in de verblijfsrecreatie is het constant houden of laten groeien van de bezetting om financieel gezond te blijven. De toenemende aandacht die moet worden gegeven aan online vindbaarheid en de angst voor overcapaciteit versterken die uitdaging. De problemen die ondernemers ondervinden als ze zelf willen investeren maken het ondernemen in deze branche niet makkelijker. Ook de krapte op de arbeidsmarkt baart heel wat ondernemers zorgen.
 

Uitbreiden of vernieuwen blijkt lastig

 
De grote toename van nieuwe accommodaties en groepsverblijven levert bestaande vakantieparken buikpijn op, mede gezien de problematiek die ze ervaren als zij zelf willen vernieuwen of uitbreiden: de lastige route rondom vergunningen en de terughoudendheid van banken bij de benodigde financiering. Ondernemers in de verblijfsrecreatie willen desondanks graag investeren, zo blijkt uit het onderzoek. 
 

Miljoen euro

 
Bedrijven die hebben aangegeven te komende jaren te gaan investeren, willen gemiddeld ruim een miljoen euro investeren in uitermate diverse plannen. Van investeren in de winkel tot investeren in de regionale samenwerking, en van nieuwe technologieën tot een nieuw horecaconcept. Waar men de komende jaren het meest in gaat investeren is de uitbreiding van het park met accommodaties en in de accommodaties zelf: het renoveren ervan of het omzetten van kampeerplaatsen naar accommodaties.
 

Krappe arbeidsmarkt nu al voelbaar

 
Een andere grote uitdaging die veel recreatiebedrijven ervaren, is het vinden van voldoende en goed gekwalificeerd personeel. De krapte op de arbeidsmarkt baart heel wat ondernemers zorgen. Zaken als het verduurzamen van het park spelen wel, maar worden relatief weinig benoemd. Ontwikkelingen rond permanent verblijven zijn ook een zorg. Meerdere bedrijven ervaren toegenomen druk vanuit gasten of eigenaren om (semi-)permanent te willen verblijven in een recreatieverblijf.
 
 
Door: Nationale Recreatiegids