Normal_amsterdam__rokin__grachtenpanden

Nu het aanbieden van een woning via Airbnb in Amsterdam aan steeds meer regels is gebonden, verschuift de verhuurfocus steeds meer naar bed & breakfast (B&B); die vorm van betaald onderdak verlenen door particulieren is nauwelijks gereguleerd. Daar wil de hoofdstad nu verandering in gaan brengen. Dit meldt de gemeente Amsterdam

Op het aantal B&B's in Amsterdam zit nu geen enkele restrictie, iets wat wel nodig is om te voorkomen dat steeds meer woningen deels als hotel gebruikt worden, zo stelt de gemeente. Het college wil het daarom verplicht maken om een vergunning aan te vragen als je een B&B wilt starten, en wil daarnaast vastleggen hoevéél vergunningen er mogen worden uitgegeven. De nieuwe regels zullen worden opgenomen in de nieuwe Huisvestingsverordening die op 1 januari 2020 in gaat, en zal gelden voor álle woningen in Amsterdam.

Voor mensen die nu al een B&B hebben kan dit nieuwe beleid ingrijpende gevolgen hebben. Zij krijgen, wanneer de gemeente overgaat op het nieuwe systeem, niet automatisch een vergunning. Voor hen streeft het college naar een overgangsregeling, maar het is nog onduidelijk hoe die er concreet uit gaat zien.

Door: redactie Nationale Recreatiegids