Normal_amsterdam__caf__de_jaren__rondvaartboot__gracht__mooi_weer

De pogingen van Amsterdam om de toestroom van toeristen in te dammen hebben vooralsnog weinig effect. Sterker nog: voor komende jaren wordt een forse toename verwacht. Naar verwachting zullen zo’n 2,1 miljoen mensen meer te gast zijn in de hoofdstad dan nu. Dit meldt de Telegraaf.

Ook het aantal overnachtingen zal flink toenemen komende jaren, met 3,8 miljoen in totaal. De cijfers zijn afkomstig van onderzoeksbureau Ecorys, dat in opdracht van Airbnb onderzoek deed naar de effecten van de maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om de toeristische druk op de stad te verlichten. De maatregelen die Ecorys onderzocht waren het verplaatsen van de cruiseterminal,  het hotelbeleid en wat het betekent wanneer het aantal dagen dat een woning mag worden verhuurd (bijvoorbeeld via Airnbnb) wordt teruggeschroefd van zestig naar dertig.

Met name dat laatste is interessant voor Airbnb, dat zich op alle mogelijke manieren verzet tegen de '30-dagen-regel'. De verhuurder van privéaccommodaties zal de maatregelen gaan voelen, zo blijkt uit het rapport: "Het terugbrengen van het maximaal toegestane aantal verhuurdagen voor particuliere verhuurders betekent bij een gelijkblijvend aantal aanbieders dat de Airbnb-capaciteit afneemt. In totaal is de verwachting dat er zo’n 310.000 minder overnachtingen plaatsvinden."

Maar hiermee neemt het totale aantal overnachtingen dus niet af: "Er van uitgaande dat de hotels worden afgezet tegen de huidige bezettingsgraad en kamerbezetting komt dit neer op een toename van zo'n 3,7 miljoen hotelovernachtingen in de stad. Omgerekend is dit een vermeerdering van het aantal jaarlijkse gasten met 1,8 miljoen", zo stelt Ecorys. De gemeente Amsterdam heeft nog niet gereageerd op de uitkomsten van het rapport.

Door: redactie Nationale Recreatiegids