Logo_evsportfoto.nl

Door de afspraken in het SER-energieakkoord duurzame groei zijn er inmiddels voor 19 branches erkende maatregelen energiebesparing opgesteld. Deze maatregelen geven invulling aan de wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. Er zijn ook maatregelen opgesteld voor de sport- en recreatiebranche, deze gelden sinds 1 juli 2017. De maatregelen die op de lijst staan zijn binnen vijf jaar of korter terug te verdienen en zijn opgesteld in samenwerking met de brancheorganisaties. 

Lees verder