Logo_vuur

De Rijksoverheid streeft ernaar alle regels op het gebied van brandveiligheid landelijk te uniformeren. Voor bouwwerken is dat sinds 1 april 2012 geregeld in het Bouwbesluit 2012.
Met ingang van 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ is op die datum in werking getreden. Het gaat hierbij om ‘niet-bouwwerken’, zoals bijeenkomst-tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten. Nu hebben gemeenten deze onderwerpen geregeld in hun brandbeveiligingsverordeningen. Deze verordeningen komen per 1 januari 2018 (grotendeels) te vervallen. 

Lees verder