Logo_natuurkampeerterreinen

Afgelopen dagen is onder meer door RECRON een enquête uitgezet om de impact van het nieuwe Lelystad Airport op de recreatieve en toeristische sector nadrukkelijker in beeld te krijgen. RECRON-leden in Overijssel, Friesland, Flevoland en op de Veluwe zijn benaderd. Maar liefst zeventig procent geeft aan (zeer) negatieve gevolgen te verwachten van de geluidseffecten van Lelystad Airport. Niet alleen een enorme afname van de omzet, maar ook het verlies van arbeidsplaatsen zal groot zijn. 

Lees verder