Logo_ilt

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat controleren of campings voldoende doen om te voorkomen dat legionellabacterie kan aangroeien in hun drinkwaterinstallatie. Campings zijn hiertoe bij wet verplicht. Ongeveer de helft van de campings doet dat goed. De andere helft scoort slecht. De ILT wil de naleving onder campings verhogen.

Eigenaren en exploitanten van campings krijgen een brief met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Aan de hand van deze vragenlijst bepaalt de ILT welke campings een bedrijfsinspectie krijgen. Is de vragenlijst niet volledig ingevuld, dan is dit altijd aanleiding voor inspectie. Als de antwoorden aanleiding geven tot twijfel, volgt eveneens een inspectie.

Campings zijn verplicht om een risicoanalyse te laten opstellen, die inzicht geeft in de risico’s in hun drinkwaterinstallatie voor de groei van legionella. Op basis daarvan moeten ze een beheersplan opstellen, met wekelijkse , maandelijkse en jaarlijkse beheersmaatregelen. Daarbij hoort bijvoorbeeld het nemen van watermonsters, meten van de temperatuur en spoelen van de leidingen.

Eerder controleerde de ILT onder meer hotels, pensions, sauna’s, jachthavens en truckstops. Naast deze specifieke controles inspecteert zij het hele jaar door onder meer ziekenhuizen en zorginstellingen op het beheer van legionella. De legionellabacterie kan bij inademing griep of de veteranenziekte (ernstige longontsteking) veroorzaken. Jaarlijks zijn er ruim 6000 meldingen van normoverschrijdingen van de legionellabacterie in Nederland.

Bron: ilent.nl