De Nieuwste School

De Nieuwste School
St. Josephstraat 106
5037 GK Tilburg
Telefoon:
013 - 581 20 66
Website:
http://www.denieuwsteschool.nl
E-mail:
info@denieuwsteschool.nl

DNS leidt op tot een diploma vmbo-t, havo of vwo.

Het onderwijs is gericht op wat de leerling voor het examen moet kennen en kunnen. Dat is de basis, maar niet de bron. Leren met je hoofd is effectiever als je je hart kunt volgen. Wat de leerling wil, wie hij is, wie hij wil worden en wie hij wil zijn draagt bij aan het actief en effectief ontwikkelen van kennis.

De kern van ons onderwijs omvat deze vijf werkwoorden:

Kennen. Kennis is nodig om de wereld om je heen waar te nemen en te begrijpen. Kennen is de basis van willen weten. Met kennis boek je resultaten, bijvoorbeeld een mooi diploma. Dat diploma heb je nodig om door te stromen naar een vervolgopleiding. Om dat diploma te behalen moet je leren, op de manier die bij je past.

Kunnen is met kennis dingen doen. Vaardigheden als lezen, rekenen, (vreemde) talen spreken, samenwerken, plannen, presenteren, maar ook onderzoeken en kennis delen zijn daarbij essentieel. Deze vaardigheden heb je nodig om kennis te kunnen gebruiken in bekende én nieuwe situaties, ook later.

Willen. Leren gaat alleen als je iets wilt weten. Willen lukt vooral als je keuzes kunt maken die bij jou passen. Willen geeft vorm aan wat je doet. Als het leren aansluit bij jouw belangstelling dan wil je steeds meer weten en leren. Op DNS stimuleren we het willen door de leerling ruimte te geven binnen herkenbare en veilige grenzen.

Worden is onderweg zijn. Als leren een ontdekkingstocht is, moet de school geen reisbureau zijn met strakke reisschema’s. Leren is persoonlijke ontwikkeling, voorbereidend op een goede vervolgopleiding en op een rol in de samenleving. Op DNS is het belangrijk dat de leerlingen samen en van elkaar leren.

Zijn. Op DNS mag de leerling zijn wie hij is. Hij mag op zijn manier laten zien wat hij kent en kan, wat hij wil en wie hij wil worden. Door zichzelf mee te nemen naar school maakt de leerling de school rijker. Omdat anderen dat ook doen wordt iedereen rijker. In een uitdagende wisselwerking met zijn omgeving ontwikkelt de leerling zijn eigen identiteit.

NRG Locatie